011 760 2669  |  info@veranderdelewens.co.za

VSSM LOGO_Dandelion

BEKENDSTELLING van die VERANDERDE LEWENS SCHOOL of SUPERNATURAL MINISTRY (VSSM)

DOELSTELLING

Ons doelstelling was nog altyd die toerusting en ontplooiing van passievolle gelowiges wat

wêreldwye transformasie binne hulle Godgegewe invloedsveld met oorgawe en doelgerigtheid

nastreef.

Dit was dus met opwinding en groot afwagting dat ons vanaf 2017 THE BETHEL SCHOOL of

SUPERNATURAL MINISTRY by VERANDERDE LEWENS begin aanbied het. Ons is vol vertroue dat

hierdie kursus ʼn belangrike katalisator is wat meer van God se Koninkryk in Suid-Afrika en die nasies

van die wêreld sal vrystel.

Die hoofdoel van die kursus is dat tekens en wonders weer ʼn normale deel van gelowiges se lewe sal

word. Diegene wat net wil hoor wat daar oor wonders en tekens geleer word, sal nie hier inpas nie.

John Wimber sê: Faith is spelled “RISK”. Ons het daaraan gewerk om ʼn omgewing te skep waar dit

veilig is om te waag, sonder vrees vir verwerping of mislukking. Hierdie goeie nuus moet met krag

uitgaan in die wêreld om massiewe herlewing tot gevolg te hê. – BILL JOHNSON

BETHEL SCHOOL OF SUPERNATURAL MINISTRY is nie ʼn gewone skool nie. Dit is ʼn reis saam met die

Heilige Gees na ʼn wêreld van die onmoontlike - ʼn hemelse avontuur waar niemand sonder God durf

reis nie. In hierdie veilige skool van liefde, leer mens om met krag te bedien; word tekens en

wonders weer deel van mense se alledaagse lewe. Ons is midde – in die grootste herlewing in die

geskiedenis. Tog is daar ʼn afstand tussen wat- moet -wees en wat -sal -wees. Hierdie afstand is JY.

Wat gaan JY doen? JY is die brug in hierdie storie: SY storie. –KRIS VALLOTTEN

LEERPLAN

VERANDERDE LEWENS het die DVD LEERPLAN en HANDLEIDINGS van BETHEL CHURCH in REDDING in

California, Amerika, bekom. Dit behels onderrig deur onder andere Bill Johnson, Kris Vallotten,

Danny Silk, Kevin Dedmon en Banning Liebscher. Hierdie is ʼn gesogte opleidingsprogram wat jaarliks

deur sowat tweeduisend studente van alle ouderdomme bygewoon word, waarvan die oorgrote

meerderheid groot persoonlike en finansiële opofferings maak om daar te kan gaan kers opsteek.

Dit is ʼn intensiewe program wat elemente soos Bybelstudie en teologie behels, die lees van

voorgeskrewe werke en skryf van boekverslae, asook oordrag en aktivering van gawes wat alles

plaasvind in ʼn atmosfeer van herlewing en vernuwing.

Om die kursus so toeganklik moontlik te maak, sowel as om deelname deur ander mense en kerke

aan die Wes-Rand en omgewing aan te moedig, word daar gepoog om nie inbreuk te maak op

diesulkes se aktiwiteite nie. Derhalwe sal VERANDERDE LEWENS se skool bedryf word as ʼn deeltydse

en nie ʼn voltydse skool nie. Klasse vir eerstejaar- en tweedejaarstudente sal op Dinsdagaande oor ʼn

tydperk van tien maande plaasvind. Die volledige voltydse eerstejaarkursus soos aangebied deur

Bethel in Redding, word ingepas in Veranderde Lewens se deeltydse program. Elke student ontvang

verder ʼn spesiale handleiding met volledige aantekeninge, aanvullende verwysings wat die

onderwerpe dek, oorsigvrae, aktiveringswenke en meer.

Vir meer inligting kontak vir Eloise Klopper - 011 760 2669