“Die klaagliedere van ds. Tienie Benade” – Vrydag 7 September 2018

Vanaf 18:00 op Vrydagaand was die kerkterrein ‘n warboel van bedrywighede met mense wat begin arriveer vir die langverwagte toneelstuk. Mense kon heerlike eetgoed vooraf koop en rustig in die kombuis en binnehof kuier terwyl hul wag vir die deure om oop te maak vir die toneelstuk. Daar het ‘n heerlike feesatmosveer geheers en mense is begroet met die nostalgiese klanke van Afrikaanse musiek uit die sewentiger- en tagtigerjare wat vooraf in die kerk gespeel het. Agter die skerms was Frank Opperman en sy span asook Deon hard besig om voor te berei: Frank met stemoefeninge en laaste repitisies en Deon om seker te maak dat die klank en beligting reg is vir die aand.

Om 18:55 het die mense reeds hul plekke ingeneem en net na 19:00 kon die vertoning begin. “Ds. Tienie” het met sy swart pak en swart toga, baie vriendelik die kerk van agter af binnegekom met ‘n draagbare CD-speler in die hand wat gewyde orrelmusiek uitbasuin. Voor die kansel
aangekom het hy vir ‘n oomblik stilgestaan om ‘n kort stilgebed te doen voordat hy die liturgiese ruim betree het en sy draagbare
CD-speler neergesit en die musiek afgesit het. Die rede vir die musiek wat hy saamgedra het was dat die orrelpype van sy gemeente
gesteel en vir skrootmetaal verkoop is! Na ‘n paar belangrike afkondigings het hy die gemeente gevra om op te staan en Psalm 146 saam te sing. “Prys die Heer met blye galme” het weerklink in die kerk soos almal hartlik saamgesing het aan die ou bekende Psalm. Daarna het “ds. Tienie” ons op ‘n reis geneem op soek na die antwoord op die vraag “wie is ek?” Hy het breedvoerig vertel van gebeure en mense wat hom gevorm, genoop en soms verplig het om te wees wie hy vandag is. Dit was met deernis en ‘n groot stuk simpatie wat ons na sy verhaal, waarmee baie van ons kon assosieer, gesit en luister het. Soms kon ons onsself raaksien in die handeling van mense wat onrealistiese eise aan ‘n ander stel, mense wat eie agendas het en mense wat te min deernis het vir mense wat anders as hulself is. Met humor en erns het “ds. Tienie” ons vertel van sy reis en soeke om uit te vind wie hy werklik is.

Die toneel het op ‘n wonderlike wyse ontknoop in ‘n hoogtepunt wat die karakter sommer diep in almal se harte laat kruip het! Wat ‘n heerlike aand! Baie dankie aan almal wat die geleentheid bygewoon het en gehelp het om van dit ‘n sukses te maak!

Leave your comment