BEGRAFNISVERVERSINGS EN -BEDIENING

As jy ‘n (be)dien-hart het en graag ander mense wil leer ken, is hierdie bediening uitgeknip vir jou!