GEBEDSBEDIENING

Intersessors en persone wat konstant en ywerig bid, word genooi om by hierdie belangrike bediening betrokke te raak.  Kom voeg jou stem by ons’sn en skuif wêrelde!